Om KST

Vibeke Bjerre

Ved klinikken på bopælen

   Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) - hvad er det egentlig?


   BKST er en nyere tilgang i Danmark indenfor Kranio-Sakral Terapi. Den er mere udbredt i andre lande.

    Al behandling handler om at "møde" det enkelte menneske mere end at behandle på en bestemt måde.

Det er en lytten til helheden i kroppen og ikke til symptomerne. Vi er alle født med en skabende og helbredende sundhed i os, som BKST hjælper med at skabe kontakt til igen.

   

Det foregår med hænderne blidt på kroppen, som er aktivt lyttende til kroppens sundhed. På den måde kan der skabes kontakt til kroppens egne helbredende kræfter og iboende sundhed.


Uforløste spændinger, diverse traumer lige fra vugge til grav kan manifestere sig i kroppen og komme til udtryk både fysisk og psykisk.

 

BKST kan påvirke knogler, muskler, nervesystem, immumsystem, bindevæv så at sige hele kroppen afhængig af behov.

Det er en dyb proces med påvirkning af hele kroppen, hvor kroppen kan forandre sig i det tempo den er klar til at modtage. Kroppen begynder at arbejde på alle planer og arbejder hen imod en ny balance. Kroppen arbejder både på det fysiske og psykiske niveau afhængig af, hvad den har brug for.   

   

OM


KST