Psykoterapi

Vibeke Bjerre

    Psykoterapi kan bruges til at sætte fokus på sig selv og de ”knuder”, der måtte være i livet. Det være sig hos den enkelte, i parforholdet, i familien og generelt relationerne imellem. "Knuderne" kan opstå grundet udefra kommende påvirkning f.eks. som stress, livstruende sygdom, tab af nærtstående menneske og/ eller komme af ens egen livshistorie.


   Der kan være et ønske om at forstå sig selv bedre og på den måde få bedre mulighed for at handle anderledes end tidligere.

   

   Psykoterapi er en hjælp til at hjælpe sig selv.

Du får mulighed for at øge kendskabet til dig selv og på den måde agere anderledes i livet - at øge bevidstheden om dine ressourcer og faldgruber, så der åbnes muligheder for nye måder at stå i livet på.


    En samtale tager udgangspunkt i det, som fylder nu og her med en opmærksomhed og et nærvær.

   

    Jeg er certificeret psykoterapeut, som er en garant for kvalificeret og godkendt uddannelse.

   

    Jeg arbejder udfra foreningens etiske regler og jeg har tavshedspligt.

PSYKO

TERAPI